Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

lithiumowa
8236 c018 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
lithiumowa
Hidden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viashabbadoo shabbadoo
lithiumowa
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viashabbadoo shabbadoo
lithiumowa
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viashabbadoo shabbadoo
lithiumowa
lithiumowa
lithiumowa
2809 f946 500
lithiumowa
2810 d6f6 500
lithiumowa
7872 5bb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaantoninaa antoninaa
lithiumowa
lithiumowa

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

lithiumowa
Wrażliwość wymaga więcej niż cokolwiek innego w życiu. Trzeba być gotowym na absolutnie każde uczucie, a wrażliwość to najostrzejszy nóż, najdłuższy maraton, najwyższa góra.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
lithiumowa
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viakateistrue kateistrue

September 18 2019

lithiumowa
lithiumowa
8730 d9f5 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty
lithiumowa
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaantoninaa antoninaa

September 15 2019

9762 06bd 500
Reposted frombrumous brumous viakateistrue kateistrue
lithiumowa
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaperseweracje perseweracje

September 11 2019

lithiumowa
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakateistrue kateistrue
lithiumowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl