Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

lithiumowa
8188 fb8a
Reposted fromretro-girl retro-girl vialekkaprzesada lekkaprzesada
lithiumowa
4528 fa4c 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou vialekkaprzesada lekkaprzesada
lithiumowa
lithiumowa
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
lithiumowa
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viakateistrue kateistrue
lithiumowa
2051 df03
lithiumowa
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakateistrue kateistrue
lithiumowa
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
lithiumowa
3530 a6d5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
lithiumowa
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromaleander aleander viaMsChocolate MsChocolate
lithiumowa
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
— aleander.soup.
Reposted fromaleander aleander viaMsChocolate MsChocolate
lithiumowa
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakateistrue kateistrue
lithiumowa

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viakateistrue kateistrue
lithiumowa
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viakateistrue kateistrue
lithiumowa
7739 f9d6 500
Reposted fromZircon Zircon viakateistrue kateistrue
lithiumowa
7933 1953
lithiumowa
Niektóre znajomości chciałabym zacząć od nowa, a niektórych w ogóle. 
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viakateistrue kateistrue
lithiumowa
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viakateistrue kateistrue
lithiumowa
  Mam takie zmęczone serce.
— Markus Zusak - Złodziejka książek
Reposted fromIriss Iriss viakateistrue kateistrue
lithiumowa
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique viarisky risky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl