Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

lithiumowa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapollywood pollywood
lithiumowa
Reposted fromshakeme shakeme
lithiumowa
lithiumowa
3517 366a 500
Reposted frommiischa miischa

January 15 2020

lithiumowa
1138 5f96
lithiumowa
7974 e189 500
Reposted fromBabson Babson viakateistrue kateistrue
lithiumowa
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viakateistrue kateistrue
lithiumowa
Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic.
— Neil Gaiman, "Koralina"
Reposted fromcudoku cudoku viakateistrue kateistrue
lithiumowa

- Kochasz go? 

- Uważasz, że to jest dobre pytanie o ósmej rano? 

- No widzisz, gdybyś go kochała, powiedziałabyś "tak" nawet o północy.

— "Szpilki na Giewoncie"
Reposted fromriseme riseme viakateistrue kateistrue
lithiumowa
I nie ukrywam, że ulegnę jeszcze raz
i popełnię setny raz to samo zło.
— nadmiar
Reposted fromquestion-mark question-mark viakateistrue kateistrue
lithiumowa
Zdaje się, że tylko starzy ludzie potrafią siedzieć obok siebie, milczeć i nie czuć się niezręcznie. Młodzi, popędliwi, niespokojni, zawsze muszą przerwać ciszę. Wielka szkoda, cisza bowiem jest czysta. Cisza jest święta. Zbliża ludzi, gdyż tylko ci, którzy się dobrze ze sobą czują, mogą siedzieć w milczeniu. Oto wielki paradoks.
— 'Kronika pewnej miłości'
lithiumowa
4346 c00b
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viakateistrue kateistrue
lithiumowa
6632 4763
Reposted fromjestesdzikiem jestesdzikiem viakateistrue kateistrue
lithiumowa
4178 ceb6
Reposted fromlenka024 lenka024 viakateistrue kateistrue
lithiumowa

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viakateistrue kateistrue
lithiumowa

Dlatego tak bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— Joanna Pachla - To nieprawda, że kobieta odchodzi zwykle do innego
Reposted frompareidolie pareidolie viakateistrue kateistrue
lithiumowa
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viakateistrue kateistrue
lithiumowa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaprzegrany przegrany
lithiumowa
0749 c0ec
Reposted fromEtnigos Etnigos viapollywood pollywood
lithiumowa
last forest light
Reposted fromintotheforest intotheforest viapollywood pollywood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl